Contemporary Story

StoryPen [SM]

Stories
Click Here to Visit This Writer's Site

[Last 100 Stories] [Story Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Writers] [Login]

iUniverse offers comprehensive self-publishing services for authors. All packages feature custom cover design, marketing toolkit, author support and more.

  Search For A Writer
   

  Search For Story
   

Last Posts
  1. RT

  2. Lainie Jayne

  3. Snog the Frog Rides Again

  4. Go Away

  5. Janet Jackson Is A Pedophile


icon
The Stone Throwers:
A Man-Hunt For Vietnam War Draft Evaders
icon


HIWAGANG NAKABALOTSabi nila, ang pusong napupuspos ng pag-ibig kailanman ay hindi hihinto sa pagpintig. Hindi tatanda, hindi magiging masakitin, hindi mapaparam kahit pa maraming suliranin sa mundong ginagalawan natin.

Pag-ibig ang dahilan kaya nilikha ang daigdig, pagmamahal ang sanhi kaya dumami ang tao sa ngayon. Tapat na pagsuyo pa rin ang nangingibabaw kaya maraming katha ang pumaimbulog.

Awit o kundiman, mga tula at sanaysay, mga paglalarawan sa canvas, pagtugtog sa iba’t ibang instrumento. Ilan lamang iyan sa mga kathaing nagawa ng pag-ibig.

Kahit marami akong naranasang sakit ng kalooban, kahit pa lumuha ako sa di mabilang na magdamag, kahit pa nila ako nilait dahil sa pagiging ako, hindi ko pa rin ipagpapalit ang kaligayahang nararanasan ko sa ngayon…nang ako’y mahalin din ng paralumang pinakaiibig ko sa lahat.

Pag-ibig…hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Pag-ibig, ikaw ang nagbibigay-buhay sa kapanglawan ng paligid, ang tanging gumagamot sa pusong sugatan. Makapangyarihan ka talaga….

-SALLIE/010705Please Critique This Item

Excellent Good Average Poor Bad

Comments

Email Address
(Optional)

 

Sign In
Writers
Privacy Policy
Report A Site!
 
Search
Last 100 Stories
Get Your Free Site
CraftBug.com Project Ideas for kids,
Halloween, Christmas
and More

Meet Other Writers
bladesong jobelizes charlax
raja dandy mooncycle

***Remove this feature
along with ads from thewriter1193


Get your free story site Now!
storypen.com
Terms of Use
 
 
[Last 100 Stories] [Story Search] [Contact Us] [FREE Site] [Home] [Writers] [Login]


Remove ads from thewriter1193 -  Just $2 a month [ Click Here ]
Remove ads from thewriter1193 -  Just $1 a month with a yearly subscription [ Click Here ]